De praktijk

Op deze site vindt u informatie die van belang is voor uw bezoek. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden.
Hoe meer u weet over onze praktijk en onze werkwijze, des te beter kunnen wij u van dienst zijn. Als u vragen heeft naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u deze bij uw eerstvolgende bezoek naar voren brengen. Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen hebben, dan zijn wij graag bereid deze met u te bespreken.

Uw bezoek

Bij wijziging van uw persoonlijke gegevens, wilt u deze voor uw bezoek bij de balie doorgeven. Ook kunt u deze via deze site doorgeven.
Graag weten wij wat voor medicijnen, de naam en percentage dat u slikt, om zo een medische indicatie te kunnen voorkomen.
De door u verstrekte gegevens zullen worden behandeld conform de Wet Persoonsregistratie (WPR). Een privacy-reglement ligt ter inzage.
Tijdens het eerste consult worden de persoonlijke gegevens met u doorgenomen en vindt een onderzoek van uw gebit plaats. U vertelt wat uw wensen en verwachtingen zijn en de tandarts zet de behandelingsmogelijkheden uiteen. Soms is het nodig dat er röntgenfoto’s of gebitsafdrukken worden gemaakt. Aan de hand hiervan wordt in overleg met u een gedetailleerd plan opgesteld en een globale kostenbegroting gegeven. Wanneer u hiermee akkoord gaat, maakt de assistente één of meer afspraken.

Openingstijden

De praktijk is geopend op:
Maandag        08.00 uur-16.15 uur
Dinsdag          08.00 uur-16.15 uur
Woensdag      08.00 uur-16.15 uur
Donderdag     08.00 uur-16.15 uur
Lunch             12.00 uur-12.30 uur
Behandeling vindt uitsluitend plaats volgens afspraak, tenzij het een spoedgeval/ongeval betreft. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 075-6163990, email: ramdjogos@planet.nl.
Telefonische afspraken worden gemaakt tussen 8.15 uur en 12.00 uur! Voor pijnklachten, vullingen uit etc. belt u voor 10.00 uur ’s morgens!

Verhindering

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons melden? Wij kunnen dan de gereserveerde tijd weer opvullen. Wij brengen geen kosten voor gereserveerde tijd in rekening als u op werkdagen tenminste 24 uur tevoren uw afspraak heeft gewijzigd. In alle andere gevallen zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd aan u door te berekenen.

Spoedgevallen

Soms is bij pijn acute hulp noodzakelijk. Wij streven ernaar elke dag enige tijd hiervoor ter beschikking te hebben. Wilt u daarom zo vroeg mogelijk bellen? Bijna altijd kunt u dan nog dezelfde dag worden geholpen. Buiten de praktijkuren kunt u op het antwoordapparaat horen tot welke tandarts u zich kunt wenden als u ‘s avonds of in het weekend dringend hulp nodig heeft.

Tarieven

In onze praktijk wordt gewerkt volgens de landelijke vastgestelde tarieven (de UPT-codes). Alle behandelingen vinden plaats volgens de leveringsvoorwaarden zoals die zijn opgesteld door de ANT (ter inzage). In principe wordt na de behandeling een rekening gestuurd (naar u of via Anders Medical Factoring) of bij de verzekeraar gedeclareerd (jeugd).

Periodieke controle

Wij adviseren u eenmaal per half jaar uw gebit te laten controleren. In bepaalde gevallen kan hiervan afgeweken worden. We kunnen het oproepschema dan aanpassen naar uw wensen.

Tandheelkundige behandeling

Veel mensen hebben problemen met een behandeling. Mocht dat bij u ook zo zijn, praat hierover met de tandarts of (paro)preventie assistente. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. In principe worden alle behandelingen die pijnlijk kunnen zijn onder plaatselijke verdoving uitgevoerd, tenzij u dat liever niet heeft.
Bij de behandeling doen wij ons uiterste best een technisch hoogwaardig product te leveren, zonder daarbij de patiënt in de behandelstoel uit het oog te verliezen.
Vanuit onze praktijkfilosofie vindt de behandeling plaats volgens bepaalde zorgvuldig uitgestippelde lijnen. Het is mogelijk dat deze benadering niet bij u blijkt te passen. Wij vragen u dit zo spoedig mogelijk te melden, om uw behandeling plezierig te laten verlopen en onze arbeidsvreugde maximaal te laten zijn.
Verder is een groot scala aan behandelingsmogelijkheden tussen het pijnvrij houden van een gebit en een optimale tandheelkundige behandeling, waarbij gestreefd wordt naar gebitsbehoud tot op hoge leeftijd. Dat betekent natuurlijk niet dat er maar één oplossing bestaat voor uw gebit. Door uw eigen wensen te uiten, kunnen wij een behandelplan op maat maken. Uiteraard kunnen er financiële belemmeringen zijn om een behandelplan ineens te laten uitvoeren. In dat geval kan er een plan in fasen worden uitgevoerd.

Digitale röntgenfoto’s

Soms is het nodig dat er röntgenfoto’s worden gemaakt. Dit gebeurt uitsluitend na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen die aan het maken ervan verbonden zijn. Röntgenfoto’s bevatten nuttige informatie die ook bij behandelingen door een vorige tandarts van groot belang kunnen zijn al is het maar om te bepalen of een nieuwe foto nodig is. Wisselt u van tandarts, vraag dan de (digitale) foto’s bij uw vorige tandarts op. Het zou jammer zijn als deze informatie nooit meer gebruikt kan worden.

Cosmetische tandheelkunde

Cosmetische tandheelkunde is dat deel van de tandheelkunde dat zich bezighoudt met het verfraaien van het gebit. Dit kan variëren van het sluiten van een gleufje tussen de tanden, van het bedekken van verkleurde tanden met porseleinen schildjes, bleken van tanden, tot het vervangen van metalen vullingen door wit vulmateriaal.
Wensen op dit gebied kunnen bij ons altijd op een mooie en verantwoorde manier worden vervuld.

(Paro)Preventie assistente

Wij werken samen met twee (paro)preventie assistenten. Zij houden zich vooral bezig met het fundament van het gebit: het tandvlees en het bot waar de tanden en kiezen in vaststaan. Uitsluitend in een mond zonder tandplak en tandsteen is het tandvlees gezond en wordt op langere termijn voorkomen dat tanden en kiezen los gaan staan. Bijna iedereen heeft baat bij een grondige gebitsreiniging door een professionele kracht. Zeker wanneer aansluitend instructie plaatsvindt hoe het gebit in uw specifieke geval het beste kan worden onderhouden. De tandarts kan dit ook zelf doen, maar in het algemeen is dit zo tijdrovend dat het al gauw uitermate kostbaar wordt.
WAT DOET DE (PARO)PREVENTIE ASSISTENTE?
Vanaf 1 januari 1997 is er een wet ingegaan: de wet BIG. BIG staat voluit voor wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg. Voor de wet BIG mochten medische handelingen uitsluitend door artsen en tandartsen worden uitgevoerd. Sinds de wet BIG in werking is getreden, mogen er ook bepaalde handelingen gedaan worden door anderen. Mits ze maar bekwaam zijn. Dit houdt in dat bijvoorbeeld daarvoor opgeleide tandartsassistentes meer mogen doen dan alleen de tandarts assisteren. Als de tandartsassistente een cursus heeft gevolgd, mag zij ook tandsteen verwijderen en tanden en kiezen polijsten. De tandartsassistente is dan preventie-assistente geworden. Dankzij de cursus is zij in staat om geheel zelfstandig dergelijke handelingen uit te voeren. Ook kan zij voorlichting geven over het onderhoud van het gebit. Over poetsen, flossen, stoken, spoelen enzovoort. Het kan zijn dat uw tandarts zulke behandelingen zelf uitvoert. Maar sinds de wet BIG kan hij dat ook door de assistente laten doen!

Niet tevreden

Het wordt gewaardeerd wanneer u ons meldt wanneer u niet tevreden bent over een bepaalde behandeling, de aanpak of een rekening die afwijkt van wat met u is afgesproken. Op die manier kunnen wij u en anderen beter van dienst zijn.
U kunt bij ons voor een breed scala aan services terecht. Op de welkomstpagina vindt u onze contactgegevens.

Wilt u meer weten over ons en onze specialisaties neem gerust contact met ons op!
Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.
Rachel de Jong-Gosselink en medewerksters.