Klachten

Doe uw mond open!

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier gedaan heeft. U kunt dan gezamelijk zoeken naar een oplossing.

Informatiepunt en klachtenregeling

Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonische advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatie Punt, TIP. Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de ANT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, bemiddeling en formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspraak.